Odpowiedzi

2010-02-01T20:55:21+01:00
Dla dziecka o obwodzie głowy równym 44cm uszyto czapkę w kształcie stożka o wysokości 24cm. Ile decymetrow kwadratowych zuzyto na przyjmij (pi)= 22/7
Obw=2πr=44cm=4,4dm /:2
πr=2,2
22/7 r=2,2 /*7
22r=15,4 /:22
r=0,7dm

h=24cm=2,4dm
h²+r²=l²
(2,4)²+(0,7)²=l²
5,76+0,49=l²
l²=6,25
l=2,5

Pb=πrl
Pb=22/7 * 0,7 * 2,5 = 2,2 * 2,5 = 5,5dm²
Zużyto 5,5dm² materiału
58 4 58
2010-02-01T20:58:03+01:00
44cm=4,4dm
24cm=2,4dm

2πr=4,4dm
2ײ²/₇r=4,4dm
⁴⁴/₇r=4,4dm
r=4,4:⁴⁴/₇
r=0,7dm

h=2,4dm
obliczam tworzącą l z pitagorasa

l²=2,4²+0,7²
l²=5,76+0,49
l²=6,25
l=2,5dm

πrl=²²/₇×0,7×2,5=5,5dm² materiału zużyto na czapkę
21 1 21