Ludzie mam problem a bardzo potrzebuje rozwiązania.
Jakbyście mogli pomóc. Proszę

Zadanie 2 Strona 177 (Fizyka dla Gimnazjum Klasa 1! ) Świat FIZYKI

Na wykresach przedstawiono zależność v(t) dla ruchu dwojga rowerzystów.

I to są te 2 wykresu >> Zdjęcie zrobiłem. :) http://yfrog.com/j5dsc01757gj

a) wyraź swoje zdanie na temat przyrostów szybkości w kolejnych sekundach dla obu rodzajów ruchu. Nazwij te ruchy
b)Odczytaj z wykresu nr 2 przyrosty szybkości w czasie ( Trójkąt)t =2,5 s.
c)Wyraź ten przyrost szybkości w km/h

Pomocy.. Błagam WAS. Na ocenę to mam :)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T00:58:24+01:00
Witam

Na I wykresie jest ruch jednost.przysp. bo przysp. a = 2m/s2 = const.
Ponieważ na wykresie a(t) przyrost prędkości ^v jest polem pod wykresem,
więc przyrosty prędkości w kolejnych sek. ruchu są jednakie i wynoszą 2m/s.

Na II wykresie mamy ruch niejednostajnie przyspieszony, bo a nie jest const.
lecz rośnie liniowo. Zgodnie z powyższą uwagą o polach, w tym ruchu
przyrosty prędkości wynoszą w kolejnych sek. ruchu : 0,5m/s, 1,5m/s i 2,5m/s.

W czasie 2,5 s przyrost ^v = 0,5*2,5s*2,5m/s2 = 3,125m/s =
3,125m/s*3600/3600 = 11250m/h = 11,25km/h

pozdrawiam
czarnadziura
107 1 107