Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 6 cm i krawędzi bocznej długości 5 cm rozcięto na dwie części płaszczyzną zawierającą wysokość przeciwległych ścian bocznych poprowadzone z wierzchołka ostrosłupa.Oblicz pole powierzchni całkowitej każdej z tych części

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T11:35:39+01:00
Pole ściany bocznej: 0,5*6*4=12
pole przekroju: 0,5*6*√4²-3²=3√7
pole podst jednej części 6*3=18
na cale pole składają się 2 pola ściany bocznej pole przekroju i pole podstawy:
2*12+18+3√7=42+3√7
:)