Zapisz następujące wyrażenia:
a) iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
b)podwojony kwadrat sumy iloczynów liczb 3 i a oraz liczb 5 i 6

Nazwij następujące wyrażenia:
a) a²(b-c)³
b)3(3x²+7)-4y²
c)2a²:(b-1)³
d)(c²+1)(c²-2)
e)(a³-2a)²
f)2(a²+b-3,5)²

2

Odpowiedzi

2010-02-01T21:03:02+01:00
1a)
(p+q)²:(p³-q)

b)
2(3*a+5*6)²

2a)
iloczyn kwadratuliczby a i sześcianu różnicy b i c
b)różnica iloczynu liczby 3 i sumy potrojonego kwadratu x i liczby 7,oraz iloczynu 4 i kwadratu y
c)iloraz podwojonego kwadratu a i sześcianu różnicy liczb b i 1
d)iloczyn sumy kwadratu c i 1, oraz różnicy kwadratu c i 2
e)kwadrat różnicy sześcianu a i podwojonej liczby 2
f) podwojony kwadrat sumy kwadratu liczby a,liczby b i liczby -3,5
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T21:04:55+01:00
1. a) (p+q)² : (p³-q)
b) 2(3a + 5*6)²

2.
a) iloczyn kwadratu liczby a i sześcianu różnicy liczb b i c .
b) różnica potrojonej sumy iloczynu potrojonego kwadratu liczby x oraz liczby 7 i poczwórnego kwadratu liczby y .
c) iloraz podwojonego kwadratu liczby a i różnicy sześcianu liczb b i 1.
d) iloraz sumy kwadratu liczby c i 1 przez różnicę kwadratu liczby c i 2 .
e) kwadrat różnicy sześcianu liczby a i podwojonej liczby a.
f) podwojony kwadrat sumy kwadratu liczby a i b oraz różnicy otrzymanej liczby z liczbą 3,5.