Situated in Sweden north of the Arctic Circle the ice hotel is an amazing experience . The rooms are made of ice but don't be put off by the temperatures of minus five ! Warm bed clothes will keep you cosy . See the ice sculptures and enjoy drinking from ice glasses . Every year between December and April

Spend the night in a tent on white sand ! Spend the day swimming in tropical seas or buildings and eat in exotic restaurants . And all of this a short train ride from Berlin ! No matter what the weather outside is like inside it'll feel like paradise

Przetłumaczyć,oczywiście daje najlepszą !

2

Odpowiedzi

2010-02-01T21:17:14+01:00
Położony w północnej części Szwecji koła biegunowego lodowy hotel jest zaskakującym doświadzceniem.
Pokoje są zrobione z lodu ale temperatura nie przekracza minus 5stopni.
Ciepłe łóżka i ubrania będą zatrzymywać ciepło.
Widzą lodow(y/e) (sculptures - napewno to dobrze przepisałes?) i piją ze szklanek wykonanych również z lodu.

Wieczór spędzają w namiocie na białym piasku! Dzień spędzają na pływaniu w tropikalnych morzach lub budynkach oraz jedząc w tropikalnych reatauracjach.A wszystko to krótką podróżą pociągiem z Berlinu! Nie martw się pogodą na zewnątrz , w środku też poczujesz się jak w raju.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:07:54+01:00
Położony w Szwecji, na pólnocnym kole biegunowym, hotel jest niesamowitym doświadczeniem. Pokoje są zrobione z lodu, ale temp. nie przekracza -5!
Ciepłe łóżka, ubrania będą trzymać ciepło ( w dosłownym znaczeniu, to będą sprawiać, że bedzie Ci przytulnie). Zobaczysz lodowe rzeźby i będziesz pić z lodowych szklanek. Każdego dnia między grudniem a kwietniem.

Spędź noc w namiocie na białym piasku! Spędź dzień pływając w tropikalnych morzach (ominąłeś tekst) lub opalając się. Zbadaj wioski, budynki i zjedz w egzotycznej restauracji. I wszystko to krótką podróżą z Berlinu. Nie ma znaczenia jaka pogoda będzie na zewnątrz, wewnątrz poczujesz się jak w raju.
1 5 1