Zad.1
Za 12,5 kg jabłek zapłacono 21,25 zł. Ile trzeba zapłacic za 6 kg tych samych jabłek ?

zad.2
Na klasówce z matematyki 1/5 klasy otrzymała oceny bdb, 0,4 db, 7/30 dst, 1/15 dop, a reszta to uczniowie którzy otrzymali ndst. Jaki ułamek uczniów tej klasy otrzymało poszczególne oceny?

zad 3
Jogurt który kosztował 2,50 został przeceniony o 10/100. Ile teraz kosztuje ten jogurt??

zad 4
Cenę swetra, który kosztował 120 zł obniżono o 40/100. Ile teraz kosztuje ten sweter?

zad 5
W klasie liczącej 25 uczniów jest 8 harcerzy. Jaki to ułamek klasy?

zad 6
Państwo Kowalscy z dwójką dzieci w wieku przedszkolnym wybierają się na wczasy. Koszt dla jednej osoby wynosi 840 zł, ale dzieci do 10 lat mają zniżke 0,40. Ile zapłacą p. Kowalscy za wczasy dla całej rodziny?

2

Odpowiedzi

2010-02-01T21:24:16+01:00
Zad.1
Za 12,5 kg jabłek zapłacono 21,25 zł. Ile trzeba zapłacić za 6 kg tych samych jabłek ?

12,5-21,25x
6-x

x= 6×21,25 /12,5
x=10,20 zł

Odp. Za 6 kg jabłek trzeba zapłacić 10,20 zł.

zad.2
Na klasówce z matematyki 1/5 klasy otrzymała oceny bdb, 0,4 db, 7/30 dst, 1/15 dop, a reszta to uczniowie którzy otrzymali ndst. Jaki ułamek uczniów tej klasy otrzymało poszczególne oceny?

bdb=1/5=6/30
db=0,4=4/10=12/30
dst=7/30
dop=1/15=2/30
ndst=30/30-(2/30+7/30+12/30+6/30)=3/30

zad 3
Jogurt który kosztował 2,50 został przeceniony o 10/100. Ile teraz kosztuje ten jogurt??
10/100 = 10%

2,50-100%
x-10%

x=10×2,50 / 100
x=0,25zł

2,50zł-0,25zł=2,25zł

Odp. Jogurt kosztuje teraz 2,25zł.

zad 4
Cenę swetra, który kosztował 120 zł obniżono o 40/100. Ile teraz kosztuje ten sweter?
40/100 = 40%

120-100%
x-40%

x=40×120 / 100
x=48zł

120zł-48zł=72zł

Odp. Sweter kosztuje teraz 72zł.

zad 5
W klasie liczącej 25 uczniów jest 8 harcerzy. Jaki to ułamek klasy?

Odp. 8/25

zad 6
Państwo Kowalscy z dwójką dzieci w wieku przedszkolnym wybierają się na wczasy. Koszt dla jednej osoby wynosi 840 zł, ale dzieci do 10 lat mają zniżke 0,40. Ile zapłacą p. Kowalscy za wczasy dla całej rodziny?
1-0,40=0,60 - tyle ceny zapłacą za dzieci
2×840+0,60×(2×840)=1680+0,60×1680=1680+1008=2688

Odp. Państwo Kowalscy zapłacą za wczasy 2688 zł.

Proszę NAJ :)

2010-02-01T21:30:48+01:00
12,5 kg jabłek kosztuje 21,25
21,25:12,5=1,70-tele koszuje kilogram jabłek
1,70*6=10,20 tyle zapłacimy za 6 kilogramów jabłek

1/5=6/30-piątki
4/10=12/30-czwórki
7/30-trójki
1/15=2/30-dwójki
6/30+12/30+7/30+2/30=27/30
jedynki 1-27/30=3/30=1/10

2,50*10%=2,5*0,1=0,25-o tyle obnizono cenę jogurtu
2,50-0,25=2,25-tyle jogurt kosztował po obniżce

120*40%=120*0,4=48-o tyle obnizono cenę swetra
120-48=72-tyle kosztował po oniżce


8/25 czyli 32/100


840*2=1680-tyle zapłaca dorośli
840*40%=840*0,4=336-o tyle obniżono cenę dla dziecka
840-336=504-tyle wynosiła cena dla dziecka
2*504=1008-tyle wynosiła cena za dwójkę dzieci
1680+1008=2688-tyle zapłaci cała rodzina