Proszę o rozwiązanie tych zadań. Z góry dziękuję :)
1. Rzucasz dwa razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:
a) w obu rzutach reszki
b) w pierwszym rzucie orła
c) w obu rzutach tego samego wyniku.

Przedstaw to doświadczenie za pomocą drzewka.

2.Losujesz za zbioru {1,2,3,4,5,6,7} dwie liczby bez zwracania. Układasz z nich liczbę dwucyfrową w kolejności wylosowania. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby parzystej.

3. W klasie jest 12 dziewczyn i 15 chłopców. Wybierasz losowo dwie osoby. Oblicz prawdopodobieństwo że trafisz na dwie dziewczyny.

4. Rzucasz dwa razy szczescienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:
a) parzystej liczby oczek w obu rzutach
b) sumy oczek równej 5
c) iloczynu oczek równego 6

5. W pewnej szkole po I półroczu przeprowadzono test z matematyki. tabela przedstawia wyniku testu:

ocena- 1 2 3 4 5 6
liczba uczniów 10 30 80 30 25 5

a) sporządź diagram słupkowy przedstawiając powyższe dane
b) Oblicz średnią arytmetyczną uzyskanych ocen
c) oblicz ilu uczniów uzyskało ocenę wyższą od średniej arytmetycznej ocen
d) oblicz mediane
e) oblicz odchylenie standardowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T01:16:26+01:00
O
1/2 / \ 1/2
/ \
orzeł reszka
1/4 / \ 1/4 1/4 / \ 1/4
/ \ / \
orzeł reszka orzeł reszka


a) P=1/2*1/4=1/8
b)P=1/2*1/4+1.2*1/4=1/16+1/8=1/16+2/16=3/16
c)P=1/2*1/4+1/2*1/4=1/8+1/8=2/8

2)omega całego zbioru =42

_2
_4 =3*6=18 omega tego zbioru=18


P=18/42= 9/12=3/4
_6