Do podanych haseł dopisz pytania:
1. PRAWA CZŁOWIEKA
2,
3.SOLIDARNOŚĆ
4.POSTAWA OBYWATELSKA
5.STATUT SZKOLY
6.OBYWATELSTWO
7.OPOZYCJA
8.NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA
9.KOMUNIZM
10.PRYWATNOŚĆ
11.DEMOKRACJA SOCJALISTYCZNA
12.RZECZNIK PRAW UCZNIA
13.NATO
14.APARAT WŁADZY
15.RATYFIKACJA
16. PRAWA POLITYCZNE
17.GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA
18. CNOTY OBYWATELSKI
19. PRAWA OSOBISTE
20.
21. PRAWA MNIEJSZOŚCI
22.KONSTYTUCJA
23.OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE
24. TORTURY
25.MNIEJSZOŚCI NARODOWE
26. OBRONA OJCZYZNY
27. URZĄD BEZPIECZEŃSTWA
28.NEGOCJACJE
29. PRAWA SOCJALNE
30.
31. PRYWATNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
32. WIĘŹNIOWIE
33.NARODOWOŚĆ
34. AZYL POLITYCZNY
35. RÓWNOŚĆ
36.prawa osobiste
37.służba wojskowa
38.prawa kulturalne
39.samorząd uczniowski
40.nietykalność osobista
41.Stereotyp
42.nieposłuszeństwo obywatelskie
43.władz rodzicielska
44.prawa dziecka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:26:43+01:00
1. często łamane, zwłaszcza w krajach 3-go świata
2.
3. Partia założona przez Lecha Wałęsę
4.
5. W nim prawa ucznia i nauczyciela, szkolny dekalog
6. wieź łącząca człowieka z państwem
7. ugrupowanie partii politycznych
8. zakaz pozbawiania wolności
9. doktryna społeczna stworzona przez K. Marksa i F. Engelsa
10. potrzebuje jej każdy człowiek, nie ma jej osoba publiczna
11. system polityczny kształtujący gospodarkę planową
12. chroni uczniów i ich prawa
13. Pakt Północnoatlantycki
14.
15. zatwierdzenie umowy międzynarodowej
16. zapewniają jednostce wolny udział w życiu publicznym
17. zwiększenie równości ekonomicznej kosztem wolności gospodarczej
18.
19. prawo do życia, szczęścia i decydowania o sobie
20.
21. cudzoziemcy mogą żyć w obcym kraju tak jak we własnym
22. akt prawny mający najwyższą moc w państwie
23. ogół konstytucyjnie ustanowionych nakazów dotyczących obywateli danego kraju
24. celowe zadawanie komuś cierpień
25.
26. walczył w jej imieniu niejeden żołnierz
27. UBN - rozwiń skrót
28. proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia
29.
30.
31.
32. odsiadują kary w więzieniu
33. inaczej pochodzenie
34. schronienie na terytorium państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym kraju
35. wszyscy traktowani jednakowo


Szczerze mowiąc na wiecej nie mam sily ;]
2 4 2