Ludzie mam problem a bardzo potrzebuje rozwiązania.
Jakbyście mogli pomóc. Proszę

Zadanie 2 Strona 177 (Fizyka dla Gimnazjum Klasa 1! ) Świat FIZYKI

Na wykresach przedstawiono zależność v(t) dla ruchu dwojga rowerzystów.

I to są te 2 wykresu >> Zdjęcie zrobiłem. :) http://yfrog.com/j5dsc01757gj

a) wyraź swoje zdanie na temat przyrostów szybkości w kolejnych sekundach dla obu rodzajów ruchu. Nazwij te ruchy
b)Odczytaj z wykresu nr 2 przyrosty szybkości w czasie ( Trójkąt)t =2,5 s.
c)Wyraź ten przyrost szybkości w km/h

Pomocy.. Błagam WAS. Na ocenę to mam :)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T03:15:44+01:00
Witaj
Na I wykresie pokazany jest ruch jedost.przysp. bo przysp. a = 2m/s2
i jest const. Ponieważ na wykresie a(t) przyrosty prędkości ^v są polami pod wykresem, więc na tym wykresie są one jednakowe i w kolejnych sekundach
ruchu wynoszą po 2m/s.

Na II wykresie pokazany ruch jest niejednostajnie przysp. bo przysp.
a nie jest stałóe lecz rośnie liniowo. Podobnie jak wyżej, przyrosty prędkości
są polami pod wykresem i dla kolejnych sekund ruchu wynoszą :
0,5m/s, 1,5m/s i 2,5m/s.
W ciągu 2,5 sek. ruchu przyrost prędkości wynosi 0,5*2,5s*2,5m/s2 =
3,125m/s = 3,125m/s*3600/3600 = 11250m/h = 11,25km/h
pozdrawiam
czarnadziura
48 3 48
w pierwszym to ruch jednostajny prostoliniowym  a w 2 wykresie jest ruch jednostajnie przyśpieszony.
prostoliniowy *