Odpowiedzi

2010-02-01T21:21:34+01:00
Mg(OH)2---> Mg2+ + 2OH-
mg2+ to kation
OH- anion
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T21:21:37+01:00
Mg(OH)₂ ---> Mg²⁺ (kation magnezowy) + 2OH⁻ i (anion wodorotlenowy)
2010-02-01T21:22:31+01:00
Mg(OH)2 <=> Mg2+ + 2OH-
kation anion