Zad.1
Mieszanina złożona z 20cm³ etanu, 10cm³ etenu i 15cm³ etynu przepuszczono nad katalizatorem platynowym w obecności 50cm³ wodoru. Oblicz skład mieszaniny po zakończeniu reakcji.

Zad.2
Ile dm³ wodoru mierzonego w warunkach normalnych potrzeba do przeprowadzenia 21g pentenu w odpowiedni alkan(pentan)?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T02:54:59+01:00
Witaj
C2H4 + H2 = C2H6
22,4dm3---------------22,4dm3----------------------22,4dm3
10cm3------------------10cm3------------------------10cm3
Uwodornienie 10cm3 etenu zużywa 10cm3 H2 i daje 19cm3 etanu

C2H2 + 2H2 = C2H6
22,4dm3--------------44,8dm3------------------------22,4dm3
15cm3---------------- 30cm3--------------------------15cm3
Uwodornienie 15cm3 etynu zużywa 30cm3 H2 i daje 15cm3 etanu

C2H6 nie ulega uwodornieniu i jego pocz.obj. 20cm3 jest powiększona
o 10cm3 + 15cm3 i na końcu wynosi 45cm3.
Pocz.obj.wodoru zostaje pomniejszona o 10cm3 i 30cm3 i na końcu wynosi 50cm3-40cm3=10cm3.

zad.2
C5H10 + H2 = C5H12
70g-----------------------22,4dm3
21g----------------------- x
---------------------------------------------------------
x = 6,72dm3 H2
pozdrawiam
czarnadziura
4 3 4