Odpowiedzi

2010-02-02T12:45:11+01:00
Zad.6
48cm:12=4cm
V=a x a x a
V=4cm x 4cm x 4cm=64cm³
Ppb=4cm x 4 cm=16cm²;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T12:59:07+01:00
Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma w podstawie kwadrat, a wysokość pada na jego środek, jego ściany boczne to cztery przystające trójkąty równoramienne.
Wysokość h, krawędź boczna k i połowa przekątnej d tworzą trójkąt prostokątny.
Obliczam długość przekątnej podstawy, która jest kwadratem
D=a/2
D=230/2
K2=(230/2)2+147do2
K2=460*2+21609
K=/22529

Zakładając, że piramida jest pełna w środku obliczam jej objętość
V=1/3 Pp*h
Pp=230*230=52900m2
V=52900*147=7776300m3
Obliczam objętość 1m muru
V=0,5*1*2=1m3
Czyli 7776300 m muru można zbudować


Obliczam objętość prostopadłościanu
V=a*a*h=3*3*5=45cm2

Objętość ostrosłupa to
V=1/3*Pp*h=1/3*3*3*h
45=3h /3
h=15
Odp: Powinien mieć wysokość 15cm


Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma 4 krawędzie podstawy i 4 krawędzie boczne, czyli razem 8 krawdzi
48cm:8=6 cm
Obliczam wysokość ściany bocznej ostrosłupa.
Połowa krawędzi podstawy i krawędź boczna ostrosłupa i wysokość ściany bocznej tworzą trójkąt prostokątny.
6do2=3do2+hb2
36=9+hb2
hb2=36-9
hb=/25
hb=5 to wysokość ściany bocznej
obliczam pole pow.bocznej
Pb=4*1/2*a*hb=4*1/2*6*5=60cm2
Obliczam wysokość ostrosłupa
Długość połowy krawędzi podstawy, wysokość ściany bocznej i wysokość ostrosłupa tworzą trójkąt prostokątny
Ho2+1/2a2=hb2
Ho2+1/2*6do2=5do2
Ho2=25-9
Ho=/16
Ho=4