Odpowiedzi

2010-02-01T21:58:20+01:00
To co należy uwzględnić:

1002-1018 walki Bolesława z Henrykiem II. Walki te kończy pokój w Budziszynie który daje dla Bolesława Milsko i Łużyce oraz Morawy. Ponadto traktat utwierdzono małżeństwem Bolesława z Odą.

1018 Wyprawa na Kijów wraz z cesarzem ma na celu osadzenie na tronie Rusi Świętopełka

1003 Wyprawa na Czechy, podporządkowanie sobie tego kraju. Rozpoczęcie wojny z cesarstwem, pretekstem było nie złożenie hołdu cesarzowi jako władca Czech. W 1004 Bolesław traci zwierzchnictwo nad Czechami.

Ponadto podporządkowanie sobie Słowacji w 1003.