1.
a) Jaką wysokość ma trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i ramieniu 10 cm?
b) Jaką wysokość ma trójkąt równoboczny o boku długości 10 cm?
2.Typowa karta do gry ma wysokość 9 cm. Aby pojedynczy domek z kart był stabilny, tworzące go karty powinny być rozstawione na około 6 cm. Ile warstw takich domków należy ustawić, by otrzymać konstrukcję o wysokości ponad 1 m?
3. W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości √13 i 5, a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3. Oblicz pole tego trójkąta.

2

Odpowiedzi

2010-02-01T21:44:58+01:00
A)h=8
b)(10pieriwastkow z 3)/2
2. 100cm / 3 '\|5'<---to pieriwastek = 100 / 6,69 = 14,94 ~ 15

potrzeba 15 takich warstw

3. z pitagorasa obliczasz jedna i druga czes podstawy te ktore wysokosc podzielila
jedna ma 4 druga 2
czyli pole (6 x 3)/2 = 9cm^2
2010-02-01T21:51:46+01:00

mam roz. tylko do a i b
skrót do kw . oznacza do kwadratu !!!

a) z twierdzenia pitagorasa

a =6
h=?
c=10


a do kw . + h do kw. = c do kw.
36 + h do kw . = 100
h= pierwistek z 64
h=8

wysokość = 8


b) h =( a pier.z trzech) :2
10 pier.z trzech : 2 = 5 pier.z trzech