W skelpie dozieżowym obniżon ceny marynarek o 10% , a spodni o 5% . Pan Andrzej kupił marynarkę i spodnie przed obniżką i zapłacił 440 zł. Pan Bgdan kupił taki sam komplet po obniżce i zapłacił o 34 zł mniej. Ile teraz kosztuje marynarka , a ile spodnie?PROSZĘ O ROZWIĄZANIE TEGO ZADANIA Z ANALIZĄ ZADANIA

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T21:41:55+01:00
X-cana marynarki przed obniżką
y-cena spodni

x+y=440
(x-10%x)+(y-5%y)= 440-34

x+y=440
0,9x+0,95y=406

x=440-y
0,9*(440-y)+0,95y=406

x=440-y
396-0,9y+0,95y=406 /-396

x=440-y
0,05y= 10 /÷0,05

x=440-y
y=200

x=440-200
y=200

x=240
y=200

cana marynarki przed obniżką wynosiła 240 zł, a cena spodni 200 zł
PO OBNIŻCE

240-(0,1*240)=216
200-(0,05*200)=190
2 5 2
2010-02-01T21:49:20+01:00
X- cena marynarki
y- cena spodni

x+y =440

10% z ceny marynarki -- 0,1x x-0,1x = 0,9x
5% z ceny spodni --0,05x x-0,05x= 0,95x
0,9x +0,95y = 440-34

x+y =440
0,9x+0,95x = 406

x=440-y

(440-y)*0,9 + 0,95 =406
396 -0,9y +0,95y =406
0,05y= 406-396
y=200

x+y =440
x+200=440
x=240

0,9*240= 216
0,95*200=190

Odp: Marynarka kosztuje teraz 216 a spodnie 190

2010-02-01T21:50:21+01:00
X-cena marynarki
y-cena spodni
1% to jest 1/100 to jest 0,01 to jest jedna setna

cena marynarki po obniżce 100%-10%=90%
cena spodni po obniżce 100%-5%=95%

{x+y=440
{0,90x+0,95y=440-34

{x=440-y
{0,90(440-y)+0,95y=440-34

{x=440-y
{396-0,90y+0,95y=406

{x=440-y
{0,05y=406-396

{x=440-y
{0,05y=10 / : 0,05

{x=440-y
{y=200

{x=440-200
{y=200

{x=240
{y=200

Cena marynarki i spodni po obniżce
0,9×240 = 216 zł
0,95×200 = 190 zł

Sprawdzenie
216+190=440-34
406=406

Odpowiedź: Teraz marynarka kosztuje 216 zł, a spodnie 198zł.