Odpowiedzi

2010-02-01T21:58:03+01:00
1. Krajobraz nadmorski (gatunki: wydmowy, deltowy, lagunowy)
2. Krajobraz młodoglacjalny (gatunki: równin morenowych, pagórkowaty pojezierny, sandrowy pojezierny)
3. Krajobraz staroglacjalny (gatunki: równin denudacyjnych, wzgórz ostańcowych)
4. Krajobraz dolin i równin akumulacyjnych (gatunki: zalewowy, tarasowo – wydmowy, rzeczno – jeziorny)
5. Krajobraz wyżyn (gatunki: lessowy, węglanowy, krzemianowy)
6. Krajobraz gór (gatunki: równiny śródgórskie, piętro leśne dolne, leśne górne, subalpejskie, alpejskie)
14 3 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T21:59:38+01:00
Krajobraz naturalny
-skała macierzysta, woda, powietrze, flora, fauna.np.jezioro,lasy,łaki,rzeki,
krajobraz przeksztalcony
-pola uprawne, domy, drogi ,budynki
Czy chodzi o cos takiego ?
prosze o naj .
43 3 43