W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80-procentowyy kwas siarkowy ( d= 1,73 g/dm ³ ) z 20-procentowym kwasem siarkowym ( d= 1,04 g/dm ³ ), aby otrzymać roztwór 30- procentowy?

Zmieszano 15 cm³ 3-molowego roztworu z 25 cm³ 1,4-molowego roztworu. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Zmieszano 10 g 10-procentowego roztworu z 20 g 2,5-procentowego roztworu. oblicz stężenie molowe cx otrzymanego roztworu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T01:38:24+01:00
Witam
Z metody krzyżowej m1/m2 = 10/50 = 1/5 gdzie
m1 - masa roztw.80% 80%------------------ 10 cz.wag.
m2 - -"- 20% 30%
20%------------------ 50 cz.wag.

Ponieważ m1/m2 = 1/5 a m1 = d1*V1 oraz m2 = d2*V2 gdzie d i V oznaczają
gęstość i objętość więc:

(d1*V1)/(d2*V2) = 0,2 czyli V1/V2 = 0,2*d2/d1 = 0,2*1,04/1,73 = 0,12=12/100 =3/25

zad.2
Najprościej oblicza się to wypadkowe stęż. molowe cm ze średniej ważonej
ze wzoru: cm = [cm1*V1 + cm2*V2]/[V1 + V2] = [15cm3*3M + 25cm3*1,4M]/40
cm3 = 2M czyli roztwór jest 2mole/dm3

zad.3
Podobnie ze średniej ważonej mamy :

cp = [m1*cp1 +m2*cp2]/[m1+m2] = [10g*10% + 20g*2,5%]/[10g + 20g] = 5%

pozdrawiam
czarnadziura
6 2 6