Odpowiedzi

2010-02-02T08:26:30+01:00
Zanlazłam to na jakiejś stronie i podono tak to wygląda:

A Day in the Life
A day in the life of an African elephant consists largely of roaming, feeding and residing at water holes, where the animals bathe and drink. A Day in the life of African elephants is mainly composed of roaming, feeding and living in ponds where animals bathe and drink. Bulls usually travel alone or with other males, though small, temporary herds of bachelor males are known to sometimes form. Bulls usually travel alone or with other men, though small, temporary bachelor herds, men are sometimes known forms. Females form herds that include their young and other cows. Women characters are young, and flocks of other cows. Males will join the female herds at mating time. Men join the herd of women during copulation.

When it's time to eat, African elephants consume grasses, roots, leaves, fruit, and on occasion, shoulder. When it came time to eat, African elephants eat grass, roots, leaves, fruits, and on this occasion, the bark. An elephant will pull a clump of grass from the ground with its trunk and beat it against its leg to shake the dirt away. An elephant will pull the grass from the ground from the stump and beat him before his feet to shake the dirt away. Adult elephants consume as much as 300 pounds of food per day, and they do it while traveling Etosha from end to end. Adult elephants consume up to 300 kg of food per day, and do it while traveling in Etosha from beginning to end. When they are not eating, elephants spend the rest of their days visiting water holes (usually several per day), where they often roll around in the mud and water to cool their sun-dried skin. When you do not eat, elephants spend the rest of his days exploring ponds (usually several a day), where they often roll in the mud and water to cool the dried skin. Sometimes, elephants will submerge themselves in a water hole almost completely, leaving only the end of their trunks above the surface to allow breathing. Sometimes the elephants submerge in the water hole almost completely, leaving only the end of their trunks above the surface to allow breathing. At midday, when the sun is its hottest, the elephants become less active, but for the remainder of the day, until they sleep at midnight, the creatures are busy. At noon, when the sun is its hottest, elephants are becoming less active, but the remainder of the day, until I go to bed at midnight, creatures are busy. When it is time to sleep, elephants will lean against a tree or on another elephant. When it came time to sleep, elephant leans against a tree or another elephant.Co oznacza:
A Day in the Life
A day in the life of an African elephant consists largely of roaming, feeding and residing at water holes, where the animals bathe and drink. Dzień z życia słoni afrykańskich składa się głównie z roamingu, karmienie i zamieszkały w oczka wodne, gdzie kąpać zwierząt i piciem. Bulls usually travel alone or with other males, though small, temporary herds of bachelor males are known to sometimes form. Bulls zwykle podróżować samodzielnie lub z innymi mężczyźni, chociaż małe, tymczasowe stad mężczyźni licencjat znane są niekiedy formy. Females form herds that include their young and other cows. Kobiety postaci stad to młodym i inne krowy. Males will join the female herds at mating time. Mężczyźni dołączy do stada kobiet w czasie kopulacji.

When it's time to eat, African elephants consume grasses, roots, leaves, fruit, and on occasion, bark. Kiedy nadszedł czas, aby jeść, słoni afrykańskich spożywania trawy, korzenie, liście, owoce, a przy tej okazji, kory. An elephant will pull a clump of grass from the ground with its trunk and beat it against its leg to shake to dirt away. Słoń będzie ciągnąć kępy trawy z ziemi z pnia i bili go przed jego nogi, aby wstrząsnąć na zabrudzenia away. Adult elephants consume as much as 300 pounds of food per day, and they do it while travelling Etosha from end to end. Słonie dorosłych spożywa aż 300 kg karmy dziennie, i robią to w czasie podróży Etosha od początku do końca. When they aren't eating, elephants spend the rest of their days visiting water holes (usually several per day), where they often roll around in the mud and water to cool their sun-dried skin. Gdy nie jedzą, słonie spędzić resztę swoich dni zwiedzania oczka wodne (zwykle kilka dziennie), w których często toczą się po błocie i wodzie do ostygnięcia ich suszonych skóry. Sometimes, elephants will submerge themselves in a water hole almost completely, leaving only the end of their trunks above the surface to allow breathing. Czasami słoni zanurzać się w wodzie dziura prawie całkowicie, pozostawiając jedynie koniec ich pni powyżej powierzchni, aby umożliwić oddychanie. At midday, when the sun is its hottest, the elephants become less active, but for the remainder of the day, until they sleep at midnight, the creatures are busy. W południe, gdy słońce jest jej najgorętsze, słonie stają się mniej aktywne, ale przez pozostałą część dnia, aż spać o północy, stwory są zajęte. When it is time to sleep, elephants will lean against a tree or on another elephant. Kiedy nadszedł czas na sen, słonie oprze się o drzewo lub w inny słoń.