Odpowiedzi

2010-02-02T05:11:54+01:00
-ONZ pełni wiodącą rolę w dystrybucji pomocy humanitarnej dla ludzi dotkniętych przez los. Na Haiti wciąż trwa faza poszukiwania osób zaginionych w wyniku trzęsienia ziemi i ratowania życia poszkodowanym.Pomaga to zapobiec wojnie domowej w tym państwie.
-ONZ jest przekonana, że każdy człowiek - kobieta, mężczyzna i dziecko - musi mieć świadomość o wszystkich przysługujących mu prawach i podstawowych wolnościach, by mógł w pełni realizować swój potencjał.Umożliwia to wolny rozwój i pełną swobodę polityczna nie wywierając nacisku na żadną warstwę społeczną.
-Państwa członkowskie ONZ wyraziły swoją niezłomną determinację, by stosować metody i procesy pojednania w społecznościach doświadczających konflikty lub podzielonych przez nie.
-