Odpowiedzi

2010-02-01T22:07:33+01:00
2010-02-01T22:12:07+01:00
Zatem kąt między wysokością opuszczoną z wierzchołka kąta na podstawę i ramieniem trójkąta wynosi 60°
Niech trójkąt ma boki b,b,a gdzie b=8cm wtedy mamy
(a/2)/b=sin60°
a/2=bsin60°
a=2bsin60°=2*8cm*√3/2=8√3cm
P=1/2*b*b*sin120°=½b²sin(180°-60°)=½b²sin60°=½*(8cm)²*√3/2=16√3cm²
O=a+b+b=8√3cm+16cm=8(√3+2)cm