Odpowiedzi

2010-02-02T01:29:40+01:00
Najważniejszym obowiązkiem rodziców jest wychować dzieci po chrześcijańsku,. Rodzina chrześcijańska to przyrodzone środowisko, które powinno kształtować duszę dziecka. Wychowanie polega głównie na dawaniu przykładu.. Istotne jest wtajemniczenie w naukę, przez które Kościół przeprowadza neofitę, zanim dopuści go do otrzymania chrztu. .wcześnie należy uczyć małe dzieci o Bogu i budźić w ich duszach pierwsze uczucia religijne. Już na kolanach matki powinniśmy dziecko uczyć znaku krzyża świętego i krótkiego pacierza. Jeszcze w wieku przedszkolnym dziecko powinno poznać Chrystusa i Matkę Najświętszą, kochać rzeczy święte, brać udział we wspólnym pacierzu.Musimy zadbac, by dzieci były dobrze przygotowane do pierwszej spowiedzi i komunii Św. oraz do przyjęcia sakramentu bierzmowania. musimy wychowywać swe dzieci od młodych lat w świętości życia, aby wyrosły na ludzi wartościowych, uczciwych, cnotliwych. pomożemy im pokochać przykazania boże jako naczelne i niezbędne prawo moralne. najlepszym środkiem moralnego wychowania jest Nasz dobry przykład. Dzieci mają widzieć w nas rodzicach żywy i pociągający wzór chrześcijańskiego życia.Nasze domy polskie powinny promieniować cnotą, skromnością, pracowitością, uczciwością, pobożnością, pięknymi tradycjami religijnymi i narodowymi. Dzieci nie powinny widzieć w rodzinie zgorszenia, kradzieży pijaństwa,
1 4 1