Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:18:31+01:00
Wskaźnikami zespolenia są zaimki gdzie, skąd, dokąd, którędy, często występują zgodne korelaty tam, stamtąd, tędy.

* Gdzie przed laty stał mój dom, tam teraz jest pusty plac.
* Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.
* Pojadę tam, gdzie będą jechać moi przyjaciele.
* Żywiec leży tam, gdzie Koszarawa uchodzi do Soły.
* Ona pochodzi stamtąd, skąd i ty pochodzisz.
* Dokąd ty pójdziesz, tam i ja pójdę.
* Idę, dokąd mi każą.
* Leć, kędy życia pieśń wzdyma i gnie się.
* Pójdziemy tędy, którędyśmy przyszli.
* Wdzierają się, którędy mogą.
* Idę, gdzie mnie oczy poniosą.
* Pomocy stąd tylko czekać należy, skąd przyjść może.
* Wróć tam, skąd przyszedłeś.
* Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy.
* Na karate chodzę tam, gdzie ty masz koszykówkę.
* Chciał udać się tam, gdzie było jeszcze spokojnie.
* Gdzie cię radzi widzą, tam nieczęsto chodź, gdzie nieradzi, tam nigdy.