W przyrodzie węgiel występuje w postaci dwóch trwałych izotopów: 12C i 13C oraz promieniotwórczego izotopu 14C. Promieniotwórczy 14C jest stosowany do oznaczania wieku substancji pochodzenia organicznego (roślinnego, zwierzęcego). WW organizmach nieustannie krążą związki różnych atomów węgla, także promieniotwórczego 14C. Gdy zwierzę lub roślina umiera, ustaje wchłanianie i krążenie 14C, a znajdujący się w organizmie izotop zaczyna się rozpadać. Na podstawie znajomości pierwotnego stężenia 14C oraz znajomości szybkości rozpadu izotopu można określić wiek badanej substancji.

Izotop 14C emitujący promieniowanie B służy również do badania procesów biologicznych i chemicznych. W tym celu badana substancję „znakuje” się izotopem 14C i śledzi jego drogę, oznaczając zawartość togo izotopu w produktach reakcji.

a) Napisz, ile protonów, elektronów i neutronów ma promieniotwórczy izotop węgla 14C.
b) Jaki typ promieniowania jest emitowany przez promieniotwórczy izotop 14C?
c) Podaj dwa przykłady zastosowania izotopu 14C.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:27:16+01:00
A)protony i elektrony 6 a neutrony 14-6= 8

b)emituje promieniowanie B
c) pozwala oznaczyc wiek znalezisk archeologicznych oraz okreslic wiek substancji
28 4 28