1.rozwiązaniem ktorego rownania jest liczba całkowita? :
I. 3/4x - 2/5x = 8,5x
II.x= x+1/6 +4
III. 8x-2/3 = 5 + x-12/2

a) tylko I
b) tyko II
c) I i III
d) I i II

2. Liczba 0 jest rozwiązaniem równania :
a. (2x-2)² - ( 2x +1)² = 0
b. (5x-3)² = (4x-1)² + (3x-2)²
c. (x+1)² - x = x² +1
d. 2x²-(x +3)² = (2+x)² +1

1

Odpowiedzi