Określ zawartość każdej z probówek na podstawie podanych opisów.

W probówce 1. tlące się łuczywo zapala się jasnym płomieniem.
Zawartość probówki 2. powoduje mętnienie wody wapiennej.
Gaz w probówce 3. spala się jasnoniebieskim płomieniem, a produktami reakcji spalania całkowitego są gaz z probówki 2. i woda. Gaz ten, zmieszany z opwietrzem, tworzy mieszaninę wybuchową. W probówce 4. znajduje się gaz, który jest produktem reakcji spalania niecałkowitego gazu z probówki 3.

1. .............
2. .............
3. .............
4. .............

2

Odpowiedzi

2010-02-01T22:33:29+01:00
1. tlen
2. dwutlenek węgla
3. metan
4. czad
158 4 158
2010-02-01T22:34:35+01:00
1. tlen (O2)
2. dwutlenek węgla (CO2)
3. metan (CH4)
4. tlenek węgla (CO)
116 4 116