BŁAGAM! POMÓŻCIE!!!
MAM TO NA JUTRO
dam naj!!!!!

Poniższy wykres przedstawia strukturę użytkowania ziemi w jednym z państw.
a) Podkreśl nazwę kraju, dla którego sporządzono wykres.
Egipt, Finlandia, Bangladesz, Argentyna
b) Oblicz, ile procent całkowitej powierzchni tego kraju
zajmują użytki rolne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:51:54+01:00

a) Bangladesz
b) użytki rolne = grunty orne + łąki i pastwiska
tak więc użytki rolne stanowią około 70% powierzchni kraju
1 5 1