Starasz się o pracę w Anglii w czasie w wakacji na podstawie ogłoszenia z gazety. Napisz list-podanie o pracę do potencjalnego pracodawcy.
* Określ o jaką pracę sie ubiegasz i skąd o niej wiesz.
* Opisz swoje doświadczenia i sukcesy w pracy podobnego typu.
* Podaj przynajmniej dwie cechy, które sprawiają, że dobrze nadajesz się do tej pracy.
* Określ swoją znajomość angielskiego i podkreśl umiejętność praktycznego posługiwania się tym językiem.


Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T22:58:43+01:00
I read recently in a newspaper advertisement for the job in your shop for the holiday period. Apply for a job as a salesman, at the checkout, I know this work from the newspaper. I worked in several stores just in this position, and virtually the same referring successes etc got a rise. Is perfect for this job, because I think I have steel nerves and I can sit at the counter for a long time, I have very good contact with people quickly get used to the environment in which they work and, above all, my hands are designed to work at the checkout.
My knowledge of English to appreciate a good, but attend additional courses in that language, wherever it is spoken.


PS nie zapomnij zmienić tego na formę listu, daj se jeszcze nagłówek w sytlu Hello czy cos takiego . Ten list napisałam na 127 słów .
1 5 1