Odpowiedz na pytania z"als" lub "wenn"?
1. Wann machtest du das Abitur? ( Ich war 18 Jahre alt)
2. Wann muss er den Haushalt versorgen ( Seine Frau verreist)
3. Wann war Claudia das letzte Mal bei ihrem Freund? ( Er feierte im Mal Geburtstag)
4. Wann findet dein Vater Zeit fur dich? ( Er hat Urlaub)
5. Wann liessen sich deine Eltern scheiden? ( Ich war in der Grundschule)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T01:17:14+01:00
WENN - kiedy
ALS - kiedy

Różnice:

WENN - kiedy (stosujemy dla opisu powtarzających się czynności w teraźniejszości... oraz w przeszłości)

ALS (stosujemy tylko dla opisu jenorazowych czynności w przeszłości)

Teraz popatrz na swoje zdania:

Krok 1: W jakim czasie są te zdania ? (przeszłość, teraźniejszość?)

WENN - teraźniejszość
ALS - przesłość

Krok 2: Jeżeli zdanie jest w czasie przeszłym. Czy coś się powtarza czy jest jednorazowe ?

Np. Robiłem maturę jak miałem 18 lat. Tylko raz się ma 18 lat w życiu. A więc należy wstawić... ALS !

Teraz spróbuj uzupełnić sam/a swoje zdania:
...
...
...
...
...
...
...

Rozwiązanie:

1. Wann machtest du das Abitur? ( Ich war 18 Jahre alt)
Ich machte das Abitur, als ich 18 Jahre alt war.

2. Wann muss er den Haushalt versorgen ( Seine Frau verreist)

Er muss den Haushalt versorgen, wenn seine Frau verreist.

3. Wann war Claudia das letzte Mal bei ihrem Freund? ( Er feierte im Mal Geburtstag)

Sie war das letzte Mal bei ihrem Freund, als er im Mai Geburstag feierte.

4. Wann findet dein Vater Zeit fur dich? ( Er hat Urlaub)

Mein Vater findet Zeit für mich, wenn er Urlaub hat.

5. Wann liessen sich deine Eltern scheiden? ( Ich war in der Grundschule)

Meine Eltern liessen sich scheiden, als ich in der Grundschule war.
3 5 3