Podczas produkcji wina z czerwonych winogron zachodzi reakcja fermentacji cukru gronowego, czyli glukozy znajdującej się w owocach, Dodane drożdże dzięki enzymom przyspieszają reakcję powstawania wina gronowego. W procesie otrzymywane są dwa produkty : jeden to alkohol o 6 atomach wodoru w cząsteczce, drugi to tlenek węgla (IV) powodujący mętnienie wody wapiennej.

Napisz równanie reakcji fermentacji glukozy.

2

Odpowiedzi

2010-02-01T22:46:18+01:00
2010-02-01T22:46:56+01:00