Położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków chemicznych ma ścisły związek z budową jego atomów. Znając numer grupy i numer okresy, w którym znajduje się pierwiastek, można wnioskować o liczbie elektronów walencyjnych i ich rozmieszczeniu, a znając liczbę atomową, można zidentyfikować pierwiastek. Pamiętając o tym, ustal, o jakich pierwiastkach jest mowa:

a)gaz, którego nazwa kojarzy się z reklamami świetlnymi, a którego atomy mają konfigurację atomową [2, 8].
b)aktywny metal, jego gęstość jest mniejsza od gęstości wody, składa się z atomów o konfiguracji elektronowej [2, 8, 8, 1].
c)niemetal, wyróżniający się stanem skupienia, jest zbudowany z atomów o konfiguracji [2, 8, 18, 7].

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:49:54+01:00