Do zlewki wlano 120 cm[sześcienych] 95% wodnego roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,8 g/cm[sześcienny]. Po ok. 3 tygodniach przechowywania w otwartej zlewce objetość roztworu wzrosła o 30cm[sześciennych] , ajego gestość zmalała do 1,71 g/cm[sześcienny]. Co jest przyczyna zjawiska? Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

1

Odpowiedzi

2009-10-06T17:57:13+02:00
Gęstość - 1,8g/cm³
Obliczam masę roztworu
120 x 1,8 = 216g
Obliczam masę substancji
0,95 x 216 = 205,2 g

Sytuacja po 3 tygodniach
120+30 = 150 cm³ roztworu
gęstość - 1,71g/cm³
Obliczam masę roztworu
150 x 1,71 = 256,5 g
masa substancji bez zmian czyli 205,2g
256,5g -> 100%
205,2g -> x
x=205,2 razy 100 podzielić na 256,5 = 80

Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 80%. Przyczyną zjawiska było wyparowanie kwasu.
4 3 4