Poniżej przedstawiono charakterystykę związku chemicznego. Odgadnij jego nazwę.

Ciecz bezbarwna, lżejsza od wody, miesza się z nią w dowolnym stosunku. Cząsteczka tego związku chemicznego składa się z 9 atomów trzech różnych pierwiastków. Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Dodanie do roztworu kilku kropel K2Cr2O7 i kilku kropel H2SO4 i ogrzanie w zlewce z gorącą wodą powoduje zmianę barwy roztworu z pomarańczowej na zieloną.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T22:58:58+01:00