Dany jest kwadrat o przekątnej długości 8cm. Z wierzchołka kwadratu zakreślamy koło o promieniu równym długości boku kwadratu. Pole powierzchni części wspólnej kwadratu i koła jest równe..?

Proszę o rozwiązanie, nie tylko odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T23:27:34+01:00
Patrz rysunek w załączniku :)

r=8cm
P=PI*r^2
P=64PI cm^2
Pw - pole wspólne
Pw = 1/4 P
Pw = 16 PI cm^2