Zadanie 2 Liść

a) komórki tej warstwy ściśle się do siebie przylegają. Większość jest pozbawiona chloroplastów- Skórka
b)Odpowiada za transport produktów fotosyntezy z liści do pozostałych cześci rośliny- Łyko
c) Komórki są luźno ułożone, a pomiędzy nimi występują przestrzenie międzykomórkowe- Miękisz
d) rodzaj miekiszu utworzony z wydłużonych komórek ustawionych prostopadle do powierzchni liścia- Miekisz palsadowy

1

Odpowiedzi

2010-02-01T23:32:02+01:00
A) skórka
b) łyko
c) miekisz
d)miekisz palisadowy
a) skórka
b) łyko
c) miękisz gąbczasty
d) miękisz palisadowy