Odpowiedzi

2010-02-02T00:23:49+01:00
2010-02-02T00:43:04+01:00
A) f(x) = ¾ x² - 3
y=¾ x² - 3

a=¾
b=0
c=-3
Δ=b²-4ac
Δ=0²-4×¾×(-3)
Δ=9

x₁=-b-√Δ / 2a
x₂=-b+√Δ / 2a

x₁=-0-√9 / 2×¾
x₂=-0+√9 / 2×¾

x₁=-3 × ⅔
x₂=3 × ⅔

x₁=-2
x₂=2

b) Tutaj nie jestem pewien czy można tak to skrócić
f(x) = (x+2)(x+3) / x² - 4
y=x²+3x+2x+6 / x²-4
y=5x-6/4

Wyszła funkcja liniowa, a więc:
0=5x-6/4
-5x=-6/4 /:(-5)
x=6/20