Zad1)
Ile litrów octu 3% ile litrów 10% należy zmieszać aby otrzymać 4litry octu 6%?
zad2)
na Jaki procent klijent wzioł w banku 5000zł kredytu jeżeli po roku ma oddać 5600?

zad3
Rozwiąż równianie.
a) 2(5a-3)-a-4(3a-2)=0
zad4) Rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x).Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

zad7) w klasach 1a i 1b uczy sie 67uczniów . W zawodach sportowych wzieło udział 60%uczniów klasy 1a i trzy czwarte uczniów klasy 1b.Ilu uczniów było w każdej klasie ,jeśli w zawodach wzieło udział 45uczniów?
zad12
znajdz niewiadomą w proporcji .
a ) 1.6 pod kreska 3 =2 pod kreska x

1

Odpowiedzi

2010-02-02T08:58:38+01:00