Odpowiedzi

2010-02-02T09:55:33+01:00
Głównym problemem zanieczyszczenia środowiska są śmieci, .
Zanieczyszczenia wód są najczęściej zanieczyszczane przez dopuszczanie do rzek ściekow komunalnych i przemysłowych. W wyniku działalnosci rolniczej do wód powierzchniowych dostaje się użyte w nadmiarze nawozy sztuczne i organiczne oraz niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego składania śmieci dotyczą nie tylko lokalnego środowiska, ale i całego świata. Aby temu zapobiec mógłbym np. segregować odpady, wrzucać je do odpowiednich kontenerów i nie używać reklamówek i innych przedmiotów jednorazowych, kupować produkty spożywcze w szklanych naczyniach, aby móc je potem zagospodarować poprzez recykling. Innymi rodzajami zanieczyszczenia środowiska są : zanieczyszczenia wód i powietrza.
1 5 1