Odpowiedzi

2010-02-02T10:38:58+01:00
Ichthys, pisany też: Ichtys – w języku starogreckim znaczy „RYBA” (ΙΧΘΥΣ). Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Chrystusa. To jeden z najsłynniejszych akrostychów, czyli słów, które można utworzyć z pierwszych liter wyrazów w zdaniu.
W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada dwojakie odniesienie: po pierwsze - łączy się z chrztem św., gdyż żywiołem ryby jest woda; po drugie - ma odniesienie do Eucharystii, która jest świętym pokarmem chrześcijan

Pierwsi chrześcijanie szacunkiem otaczali ten symbol. Dla nich znak ryby przypominał chrzest, podczas którego byli zanurzani w wodzie, aby stać się nowym człowiekiem. W sztuce tego czasu rybakiem jest szafarz sakramentu, zaś neofita rybą. Rybak, który często przypominał św. Piotra, nie tylko włącza do Kościoła, ale też pomaga w rozwoju i przygotowuje do królestwa Bożego. Chrześcijanie przejęli symbolikę ryby od ludów starożytnych, ale poszerzyli jej znaczenie. Chętnie posługiwali się tym znakiem, ponieważ wyznawca Chrystusa zanurzony w Nim przez chrzest i umocniony Eucharystią ma życie łaski uświęcającej i nie dosięga go śmierć druga.
25 4 25
2010-02-02T10:40:35+01:00
Ryby są symbolem pierwszych chrześcijan, ponieważ w czasach życia Jezusa, Apostołowie byli tak jakby rybakami dusz. Opisane jest to również w Ewangelii.
21 3 21