Odpowiedzi

2010-02-02T10:46:18+01:00
Najpierw oblicze stęzenie molowe
Cm= n/V
1. obliczam liczbę moli
n=ms/M M=111g/mol dla CaCl2
n=50/111
n=0,45 mola

2. podstawiam wartosci do wzoru
Cm= 0,45/0,15 Cm= 3 mol/dm3

Teraz obliczam stężenie procentowe ze wzoru na związek stężenia molowego z procentowym
Cp=Cm*M*100% / d
Cp= 3*111*100/1100
Cp=30,3%
1 1 1