Odpowiedzi

2010-02-02T11:01:54+01:00
Promieniowórczośc możemy wykorzystac w wieloraki sposób. Najczęsciej ostatnio mówi się o elektrowniach jądrowych.
Energetyka jądrowa ma swoich przeciwników jak i zwolenników ze względu na dużą liczbę plusów jak i na wysokie niebezpieczeństwo. Zwolenników przekonuje wysoka moc takich elektrowni oraz to że energia elektryczna z każdych 22 ton uranu zapobiega emisji ok. 1 000 000 ton dwutlenku węgla do atmosfery! Stosowanie energetyki jądrowej jednak stwarza duże problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa i jeszcze większe z utylizacją produktów jądrowych.
Promieniowanie wykorzystujemy rónież w radioterapii. Jest to niewątpliwie korzystne działanie promieniotwórczości. Polega ona na podawaniu choremu preparatów promieniotwórczych gromadzących się w zaatakowanym przez nowotwór narządzie. Po pewnym czasie preparat promieniotwórczy rozkłada się i zanika a chora tkanka jest zniszczona. Znane jest równiez datowanie metodą radioizotopów, chodzi tu o izotop węgla C14. Na podstawie pozostałosci tego izotopu można okreslic wiek materiału. Izotopy wykorzystuje się też do śledzenia drogi przemian lub gromadzenia się substancji na określonych obszarach np. nawozy znakowane fosforem pozwalają śledzic mechanizm wzrostu roślin i wędrówke tego pierwiastka w środowisku