Właściciel księgarni sprzedaje miesięcznie 20 egzemplarzy książki w cenie po 40 zł. za jeden egzemplarz.Zauważył, że obniżka ceny książki o 1 zł powoduje przeciętnie zwiększenie sprzedaży o jeden egzemplarz. Jaką cenę jednego egzemplarza ksiązki powinien ustalić właściciel księgarni, aby jego miesięczny utarg był większy?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T11:14:18+01:00
Miesięczny zysk ze spedaży książek po 40zł:
40 x 20 = 800zł
wartość obniżki z zyskiem
40 zł - 1 = 39
21 x 39 = 819
Cena jednego egzeplarza powinna się zmniejszyć prznajmniej o 1zł ( wtedy koszt egzemplarza będzie wynosić 39zł ) aby miesięczny
utarg się zwiększył. Żeby utarg był największy powinien cenę egzemplarza wtedy zmniejszyć do 30zł gdzyz:
30 x 30 = 900zł
7 2 7