Napisz równanie reakcji spalania całkowitego: a) kwasu mrówkowego, b) kwasu octowego, c) kwasu propionowego, d) kwasu masłowego.

Napisz równania reakcji: a) kwasu mrówkowego z magnezem, b) kwasu octowego
z potasem, c) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia, d) kwasu octowego z wodorotlen-kiem sodu. Nazwij produkty reakcji

Napisz równania reakcji otrzymywania: a) mrówczanu propylu, b) octanu etylu,
c) propionianu metylu, d) maślanu metylu.

Napisz równania reakcji spalania całkowitego: a) octanu etylu, b) mrówczanu propylu,
c) propionianu metylu

1

Odpowiedzi

2012-12-29T20:01:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) 2HCOOH + O2 ---> 2CO2 + 2 H2O
b) CH3COOH + 2 O2 ---> 2CO2 + 2 H2O
c) 2C2H5COOH + 7 O2 ---> 6CO2 + 6 H2O
d) C3H7COOH + 5 O2 ---> 4CO2 + 4 H2O
2)
a) 2HCOOH + Mg ---> (HCOO)2Mg + H2 ... mrówczan magnezu i wodór
b) 2CH3COOH + 2 K ---> 2 CH3COOK + H2 ... octan potasu i wodór
c) 2HCOOH + CaO ---> (HCOO)2Ca + H2O ... mrówczan wapnia i woda
d) CH3COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O ... octan sodu i woda
3)
a) HCOOH + C3H7OH ---> HCOOC3H7 + H2O
b) CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2H5 + H2O
c) C2H5COOH + CH3OH ---> C2H5COOCH3 + H2O
d) CH3H7COOH + CH3OH ---> C3H7COOCH3 + H2O
4)
a) CH3COOC2H5 + 5 O2 ---> 4CO2 + 4 H2O
b) HCOOC3H7 + 5 O2 ---> 4CO2 + 4 H2O
c) C2H5COOCH3 + 5 O2 ---> 4CO2 + 4 H2O