1. Rozwiązaniem równania 4(t-2)=t+5 jest liczba; <<prosze o obliczanie do tych zadań>>
A.2 C.-1
B.1 D. 3

2. Liczba 3 spełnia równanie:
A. jedna trzecia x -2= 5- dwie trzecie x C. x-4=3(2x+5)
B. dwie trzecie x +2 = jedna trzecia (x+9) D. 4x+2=5x-(x-1)

3

Odpowiedzi

2010-02-02T12:25:46+01:00
Zad.1
4(t-2)=t+5
4t-8=t+5 |+8
4t=t+13 |-t
3t=13 |/3
t=4 1/3

zad.2
b)2/3*3+2=1/3*3+3
2+2=1+3
4=4
5 2 5
2010-02-02T12:32:35+01:00
1.4(t-2)=t+5
4t-8=t+5
4t-t=5+8
3t=13 /3
t=13/3
t=4 i 1/3
żadna z tych liczb nie jest rozwiązaniem równania

2.
B)2/3x+2=1/3(x+9)
2/3x+2=1/3x+1/3*9
2/3x+2=1/3x+3
2/3x-1/3x=3-2
1/3x=1 /:1/3
x=1*3/1
x=3
4 3 4
2010-02-02T12:44:54+01:00
1. Rozwiązaniem równania 4(t-2)=t+5 jest liczba; <<prosze o obliczanie do tych zadań>>
A.2 C.-1
B.1 D. 3

4(t-2)=t+5 dla t = 2
4 (2-2) = 2 + 5
0 = 7

4(t-2)=t+5 dla t = (-1)
4(-1 -2) = -1 + 5
-12 = 4

4(t-2)=t+5 dla t = 1
4(1 - 2) = 1+5
-4 = 6

4(t-2)=t+5 dla t = 3
4(3 -2)= 3+5
4 = 8
żadna z tych liczb nie spełnia równania

4(t-2)=t+5
4t - 8 = t + 5
4t - t = 5 + 8
3t = 13 /: 3
t = 13/3

Rozwiązaniem jest 13/3


2. Liczba 3 spełnia równanie:
A. jedna trzecia x -2= 5- dwie trzecie x
1/3x - 2 = 5 - 2/3x
1/3 * 3 - 2 = 5 - 2/3 * 3
1 -2 = 5 - 2
-1 = 3

B. dwie trzecie x +2 = jedna trzecia (x+9)
2/3x + 2 = 1/3 (x +9)
2/3 * 3 + 2 = 1/3 (3 + 9)
2 + 2 = 4
4 = 4

C. x-4=3(2x+5)
3 - 4 = 3 (2*3 + 5)
-1 = 33

D. 4x+2=5x-(x-1)
4*3 + 2 = 5*3 - (3 - 1)
12 + 2 = 15 - 2
14 = 13
Odp liczba 3 spełnia równaie z przykładu B
4 3 4