Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T12:15:11+01:00

Odpadanie-to swobodne przemieszczanie się materiału skalnego w rejonach ścian skalnych i urwisk skalnych. Przeważnie zachodzi w skutek insolacji i zamrozu. Powstały materiał ma zróżnicowaną wielkość, od pojedynczych ziaren mineralnych i okruchów po głazy oraz bloki skalne. Proces ten niszczy powierzchniowe warstwy skalne.

Osuwanie :

polega na ześlizgiwaniu się mas skalnych po stromych powierzchniach stokowych. Osuwaniu podlega:

- pokrywa zwietrzelinowy

- pokrywa stropowa

- część zwartego podłoża

- pokrywa glebowa.

Znaczącą rolę w procesach osuwiskowych spełnia woda, która nasącza w różnym stopniu rumosz zwietrzelinowy, jak też przenika w szczeliny i przestrzenie międzywarstwowe skał litych tworzących zwarte podłoże.


Spełzywanie:

Są to powolne procesy masowe, które głównie przemieszczają utwory luźne, zwietrzelinowe, przesiąknięte wodą i zalegające na stokach o małym nachyleniu. Może odbywać się także bez udziału wody, lecz wtenczas tempo bardziej się zmniejsza. Spełzywanie obejmuje nie tylko pokrywy luźnych utworów stokowych, ale również pojedyncze, większe fragmenty skalne. Często dochodzi do powolnego zsuwania się bloków skalnych, niezależnie od pokryw glebowo - zwietrzelinowych.
1 5 1
2010-02-02T12:19:30+01:00
Obrywanie -oderwanie się od ściany skalnej i runięcie w dół dużych mas skalnych'
Osuwanie-przemieszczanie się większych mas skały
Spełzywanie-to przegięte pnie drzew;)