Odpowiedzi

2010-02-02T13:15:09+01:00
Cp(stężenie procentowe) = 30 %
dr(gęstość roztworu) = 1,33 g/cm3 = 1330 g/ dm3
vr (objętość roztworu) = 100cm3 = 0,1 dm3
mr (masa roztworu) = vr x dr
mr= 133 g
Cp = ms/ mr x 100%
po przekształceniu
ms (masa substancji) = Cp x mr/ 100%
ms= 39,9 g