Pani Grażyna ma w portfelu tylko banknoty o nominałach 50zł i 100zł, przy czym liczba banknotów 50zł jest o 4 mniejsza od liczby banknotów 100zł. Mąż pani Grażyny przed wyjściem do sklepu zamierza wyjąć w sposób losowy jeden banknot. Prawdopodobieństwo, że wyjmie 100zł jest równe 0,75. Jaka kwota znajduję się w portfelu pani Grażyny.

Proszę o rozwiązanie, nie tylko odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:17:32+01:00
Liczba banknotów 100zł x
liczba banknotów 50zł x-4

liczność omegi = x+x-4 =2x-4

A- zdarzenie polegające na wylosowaniu banknotu 100 zł

P(A)= x / (2x-4)

prawdopodobieństwo jest równe 0,74 czyli 3/4

x/(2x-4) =3/4 / mnożymy na krzyż
4x=3*(2x-4)
4x= 6x-12
-2x= -12
x=6

w porfelu jest x+x -4
6+6-4 = 8