Na czym polegało:
a) prawo goleatu
b) prawo lewiratu
Ile miar jęczmienia otrzymała Rut od Booza?
W jakim wieku umiera Tobiasz?
Jak dzieli się profetyzm
Co oznacza imię Jonasz?

-------------------
Kto brał udział w konkursie biblijnym dotyczącym ksiąg Tobiasza, Rut i Jonasza oraz profetyzmu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:32:51+01:00
A)nie mam pojęcia :(
b)Prastare prawo lewiratu
Prawo to zostało wprowadzone głównie po to, aby została zachowana kontynuacja rodu i - co się z tym wiąże - aby uniknąć utraty własności ziemi, należącej do danego rodu.

Według prawa lewiratu praktykowanego wśród Gidarów wdowa staje się żoną jednego z braci zmarłego męża. Po ceremoniach pogrzebowych przedstawia się wdowie kandydatów, którzy mają ochotę na jej zaślubienie i wzięcie do siebie jej dzieci. Żaden z braci zmarłego nie może być zmuszony do przedstawienia swej kandydatury. Często, jeżeli bracia zmarłego są chrześcijanami już ożenionymi, nikt nie ubiega się o dziedziczenie wdowy.

Jeżeli zmarły nie miał braci, kobieta może zostać żoną jednego z kuzynów męża. Niekiedy przedstawiają swoje kandydatury także inni mężczyźni, należący do tego samego rodu. Mężczyźni spoza klanu nie są brani w rachubę.

Podczas prezentacji kandydatów wdowa sama dokonuje wyboru. Wszyscy kandydaci siadają przed jej domem a ona wskazuje na wybranego, wręczając mu kalebas z winem. Ten, który go otrzymał, zabiera wdowę i jej dzieci do siebie.

Rut otrzymała 6 miar jęczmienia.

Jonasz:
Imię to oznacza gołąb. W mowie potocznej oznacza człowieka, który przynosi kłopoty innym, sam wychodząc z nich bez szwanku.

mam nadzieję, że pomogłam, choć nie odpowiedziałam na wszystkie pytania:)