Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T13:25:26+01:00
Po rozgromieniu Niemiec hitlerowskich Polska została odbudowana w nowych granicach określonych przez mocarstwa na konferencji poczdamskiej oraz w wyniku bezpośrednich rokowań polsko-radzieckich. Nowe terytorium państwa objęło 312 677 km2, zmniejszyło się o około 1/3. Dokonano przesiedleń i repatriacji ludności. Mieszkający na tzw. Ziemiach Odzyskanych Niemcy zostali przesiedleni do stref okupacyjnych w Niemczech. Z kolei do Polski repatriowani zostali Polacy z byłych wschodnich terenów II Rzeczypospolitej oraz częściowo również wywiezieni w czasie wojny do ZSRR i Niemiec. W maju 1947 r. w ramach walki z ukraińskim podziemiem (tzw. „akcji Wisła”) na ziemie odzyskane przesiedlono także ludność ukraińską i łemkowską z południowo-wschodnich województw. Przystąpiono do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Kolejne Plany Odbudowy Gospodarczej Kraju miały doprowadzić do zasadniczych przeobrażeń gospodarczych i społecznych. Nadmierna rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego kosztem przemysłu lekkiego i konsumpcyjnego oraz próby kolektywizacji rolnictwa spowodowały zachwianie równowagi gospodarczej oraz ekologicznej a także komplikacje polityczno-społeczne.
W 1956 r. na skutek załamania się nierealnych planów gospodarczych, ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z polityki władz komunistycznych oraz kryzysu politycznego w PZPR spowodowanego śmiercią Stalina i zmianami, jakie po XX zjeździe KPZR nastąpiły w ZSRR, zaczął się silny ferment w Polsce. W czerwcu 1956 r. w czasie Międzynarodowych Targów doszło do wybuchu powstania ludowego w Poznaniu, w październiku tegoż roku nastąpiło przesilenie w PZPR, połączone z wielkimi demonstracjami w Warszawie i innych miastach. Do władzy doszła nowa ekipa z Władysławem Gomułką na czele, która wycofała się z kolektywizacji rolnictwa, prześladowań Kościoła, nieco zliberalizowała stosunki gospodarcze i polityczne oraz usiłowała zmniejszyć zależność Polski od ZSRR.
Przystąpiono do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Kolejne Plany Odbudowy Gospodarczej Kraju miały doprowadzić do zasadniczych przeobrażeń gospodarczych i społecznych. Nadmierna rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego kosztem przemysłu lekkiego i konsumpcyjnego oraz próby kolektywizacji rolnictwa spowodowały zachwianie równowagi gospodarczej oraz ekologicznej a także komplikacje polityczno-społeczne. W 1956 r. na skutek załamania się nierealnych planów gospodarczych, ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z polityki władz komunistycznych oraz kryzysu politycznego w PZPR spowodowanego śmiercią Stalina i zmianami, jakie po XX zjeździe KPZR nastąpiły w ZSRR, zaczął się silny ferment w Polsce. W czerwcu 1956 r. w czasie Międzynarodowych Targów doszło do wybuchu powstania ludowego w Poznaniu, w październiku tegoż roku nastąpiło przesilenie w PZPR, połączone z wielkimi demonstracjami w Warszawie i innych miastach. Do władzy doszła nowa ekipa z Władysławem Gomułką na czele, która wycofała się z kolektywizacji rolnictwa, prześladowań Kościoła, nieco zliberalizowała stosunki gospodarcze i polityczne oraz usiłowała zmniejszyć zależność Polski od ZSRR.

1 4 1