Zad1
wydzielanie się pary wodnej podczas mieszania wapna palonego z wodą było skutkiem tego , że:
a)zachodziła reakcja endotermiczna
b)zachodziła reakcja egzotermiczna
c)wapno palone jest substancją higroskopijną
d) tworzący się produkt jest substancją higroskopijną

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:40:05+01:00
B zachodziła reakcja egzotermiczna