30 czasowników i 20 rzeczowników
i np.
koleżance - l. poj. .Msc. r.ż. osobowy i żywotny i pospolity
a czasowniki latałem - 1- os. l.poj. czas przeszły r.m. str.czynna .. tryb oznajmujący niedokonany , przechodni
Proszę jeszcze na dzis dam najlepszą.

2

Odpowiedzi

2010-02-02T14:14:32+01:00
Rzeczowniki:
-Taty. r.m. l.poj.osobowy i żywotny
-wanna r.ż.l.poj.nieosobowy i nieżywotny
-Czesia r.ż l.poj. osobowy żywotny.
-komputer r.m.l.poj.nieosobowy i niezywotny
-telefon r.m.l.poj. nieosobowy i niezywotny.
-Mirek r.m.l.poj.osobowy i żywotny
-dziecko r.n.l.poj.żywotny
-drzewo r.n.l.poj. niezywotny i nieosobowy
-Huśtawka r.ż.l.poj. nie zywotny i nie osobowy
-mysz r.ż l.poj.zywotny i posplity
-koń r.m.l.poj.żywotny i pospolity
-Giewont. r.m.l.poj.nieżywotny nieosobowy
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:44:27+01:00
Rzeczowniki:
1 książka- l.poj.,M, rodzaj żeński
2.piłce-l.poj.,Msc,rodzaj żeński
3.chłopiec- l.poj, M,rodzaj męski
4.okno-l.poj.,M,rodzaj nijaki
5.droga- l.poj.,M,rodzaj zeński
6.samochód- l.poj.,M,rodzaj męski
7.kwiatek- l.poj.,M, rodzaj żeński
8.okulary- l.mn,M,rodzaj niemęskoosobowy
9. widnokręgu-l.poj,D, rodzaj meski
10. stacji- l.poj,D,rodzaj żeński
11. pociąg- l.poj,M, rodzaj męski
12.uczynków- l.mn,D,rodzaj niemęskoosobowy
13.wzroku- l.poj. D. rodzaj męski
14.plecak- l.poj. M, rodzaj męski
15. kosz-l.poj. , rodzaj męski
16. ubrania- l.mn., M.rodzaj niemęskoosobowy
17. żołnierze-l.mn. M. rodzaj męskoosobowy
18. bank- l.poj., M. rodzaj męski
19. kino- l.poj. M.,rodzaj nijaki
20. firma- l.poj. M. rodzaj żeński
CZASOWNIKI:
1.wyhamował- 3. osoba,l.poj.czas przeszły,tryb oznajmujący
2.postaramy- 3 osoba,l.mn, czas przeszły, tryb oznajmujący
3.służą- 3osoba, l.mn,strona czynna,czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
4.przebiła- czasownik niedokonany, czas przeszły, tryb oznajmujący, rodzaj nijaki
5.przyjdzie- strona bierna, 3 osoba, l.poj, czas przyszły, tryb oznajmujący
6.obiecywać- czasownik w formie bezokolicznika
7.będziemy- czasownik, 1 osoba,l.mn
8.jest- rodzaju nie ma, l.poj,3 osoba, czas teraźniejszy, tryb oznajmujący
9.czerpie- czasownik, 3 osoba.l.poj. czasteraźniejszy, tryb oznajmujący
10.lata- 3 osoba.l.poj.czas teraźniejszy, tryb oznajmujący
11. pisali- 3 osoba.l.mn, czas.przeszły.tryb oznajmujący
12. pływać - czasownik w formie bezokolicznika
resztę zaraz doślę
3 5 3